Silahsız Eğitim ve Yenileme

Silahsız Özel güvenlik temel eğitimleri ve Silahsız Özel güvenlik yenileme eğitimleri

 

Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimi; ilk defa silahsız özel güvenlik olmak isteyen kişilerin alacağı 12,5 günlük toplamda 100 saat süren bir eğitimdir. Öncelikle silahsız özel güvenlik olabilmeniz için bazı koşul ve şartlara uymanız gerekmektedir. Bu şartlar, 18 yaşında ve en az ortaokul mezunu olmaktır. Eğer bu şartlara uyuyorsanız, sizde silahsız özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz.

12,5 günlük eğitiminizde alacağınız dersler şu şekildedir;
12,5 gün Temel Dersler (100 saat) : Özel Güvenlik Hukuku, Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Yangın Bilgisi, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi, Temel İlk Yardım, Güvenlik Sistem ve Cihazları gibi temel dersleri, görsel olarak slayt ve videolu eğitim desteği ile görürsünüz.

Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi; daha önce silahsız özel güvenlik sertifikası almış veya silahsız özel güvenlik kimlik kartı olan özel güvenliklerin, kimlik sürelerinin bitmesine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala başvurup alacağı 8 günlük toplamda 50 saat süren bir eğitimdir.

8 günlük eğitiminizde alacağınız dersler şu şekildedir;
8 gün Yenileme Dersleri (50 saat) : Özel Güvenlik Hukuku, Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Yangın Bilgisi, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi, Temel İlk Yardım, Güvenlik Sistem ve Cihazları gibi yenileme dersleri, görsel olarak slayt ve videolu eğitim desteği ile görürsünüz.
• Yenileme Eğitiminde ve akabinde gireceğiniz sınavda kalma yoktur. Ancak yazılı sınav sınavında bulunmak mecburidir.