Seçme ve Yerleştirme

Unutmayın; İşe ideal olmayan personelin istihdam edilmesi, kurum için zamana, paraya ve potansiyel fırsatların kaçırılmasına sebep olur !

 

Profesyonel bir biçimde hazırlanmış, başvurulan işin doğasına göre mevcut seçme tekniklerinden en iyi biçimde faydalanarak oluşturulmuş bir personel seçim sistemi, doğru işler için doğru adayların seçilmesini, bu nedenle kurumsal performansın yükselmesini ve firmamızın pazarda daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacaktır.

Öncelikle İş analiziyle ortaya çıkan, bilgi, beceri, kabiliyet ve kişilik özelliklerini içeren iş ihtiyaçları, bireysel özelliklerle eşleştirilerek işte en yüksek performansı gösterecek olan adayın seçilmesi sağlanır.

Örneğin, iş performansının önemli rollerinden biri olan kişisel kabiliyetin ölçülebilmesi için, kabiliyet testleri veya iş görüşmeleri yöntemleri kullanılabilir.

İsterseniz firmamızın kullandığı bu yöntemleri kısaca inceleyelim..

1. Genel kabiliyet testleri

2. Fiziksel kabiliyet testleri

3. Kişilik testleri

4. İş bilgisi testleri

5. İş görüşmesi testleri

Ve son olarak İK Yöneticilerimiz ve değerlendirme merkezimiz ortak kararı ile personelin proje uyumu ve işe uygunluğu konusunda bir karara varılmak üzere notlar alınır ve karar proje ile operasyon müdürlerimize iletilir.