Koruma ve Güvenlik planı hazırlanması

Koruma ve Güvenlik Planınızın hazırlanmasında ve gerekli yasal onayların alınması süreçlerinde S.S.A Güvenlik olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

Kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacına yönelik olarak 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesine istinaden Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanarak Valiliğe sunulacaktır.

a)Tesis veya alanların yerleşim planı
b) Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı
c) Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
d) Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
e) Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
f) Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı
g) Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler
h) Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı
ı) Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı
j) Kurum, kuruluş. Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi
k) İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri

Yukarıda belirtilen hususlar haricinde plan hazırlanacak yerin ürettiği mal yada hizmetin önemi, bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak uygun görülebilecek diğer hususlarda ilave edilebilecektir.

Hazırlanacak planların bir sureti İl Emniyet Müdürlüğünde, bir sureti planı hazırlanan ilgili yer, tesis vb.’de, bir sureti de şirket veya birim merkezinde muhafaza edilecektir. Planların sade ve anlaşılır olması, ilgisiz üçüncü şahısların eline geçmemesi hususunda gerekli özen ve hassasiyet gösterilecektir. Bu alanda hizmet verecek olan özel güvenlik görevlileri, hazırlanan koruma ve güvenlik planları konusunda bilgilendirilecektir.

Valilikçe, koruma ve güvenlik planında değişiklik yapılması veya plandaki görülen yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenebilecektir. Çok şubeli kurum ve kuruluşlar için şubelerde veya merkezden de hazırlanabilecek koruma ve güvenlik planları şubelerin bulunduğu il valiliklerine sunulacaktır. Ancak mahallin ve işyerinin özelliğine göre, alınması gereken ilave tedbirler varsa, bunların plana dahil edilmesi istenecektir.