İK Politikası

Sesa Group gerek yarattığı istihdam, gerekse uyguladığı İnsan Kaynakları politikası sayesinde bağlı bulunduğu sektörlere büyük katkılarda bulunan lider firmalar arasında yerini almaktadır.

 

Personel yönetimini tüm yasal gereklilikler ve Sesa Group prensipleri doğrultusunda gerçekleştirirken tüm çalışanlarının memnuniyeti ve tatminini de dikkate almaktadır.

Tüm çalışanlarımız kişisel yeteneklerinin en üst sınırına kadar gelişmesi için desteklenmektedirler. Amacımız, şirket politikası ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamaktır. İnsan kaynaklarımızın en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün şirket hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının yönlendirilmesi için sürekli iyileştirme ve gelişim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu sayede çalışanlarımıza her zaman profesyonel bir iş ortamı sunmak mümkün olmaktadır.

Dürüstlük, Dikkat ve Yardımseverlik Sesa Group' un temel ve vazgeçilmez değerleri, Yasallık, İnsan Haklarına Saygı, Düşünce ve Fikir Özgürlüğüne Destek ise benimsediği davranış kuralları arasında yer alıyor.

Hedefimiz; Sesa Group Türkiye’nin dünya ölçeğinde rekabet edebilme becerisini geliştirerek güvenlik sektöründe lider konuma yükselmesini sağlamak. Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları politikamız, şirketimizin plan ve hedefleri doğrultusunda personel ihtiyacını karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini, aynı zamanda da sürekliliğini korumak.

Bu kapsamda;
• Çalışanlarımıza her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
• Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
• Çalışanlarımızın işlerini verimli bir şekilde ve motivasyonla yapabilmeleri için gerekli olanakları sağlamak,
• Çalışanlarımız için açık ve şeffaf bir yönetim politikası uygulamak,
• Çalışanlarımızın gerek maddi, gerekse manevi haklarını korumak ve gözetmek,
• Çalışanlarımıza kurum işi kariyer fırsatları yaratmak,
• İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek, güncellemek